Vormen van sponsoring zijn o.a.:

Shirtsponsor - Ballenschenker - Reclamebordsponsor
Adverteerder in de nieuwsbrief of op de Internetsite 

Voor meer informatie over sponsoring kunt u contact opnemen met ..... 

C. Ruepert

Tel.: 06-41134656